20141023_1333438  20141023_1333516  20141023_1334013  20141023_1351244  20141023_1351307  20141023_1352323  20141023_1350267  20141023_1343256  20141023_1343073  20141023_1639406  20141023_1633106  20141023_1639519  20141023_1700004  20141024_0941513  20141024_0945434  20141024_1452021  20141024_1506111  20141025_1755562  20141025_1751055  20141025_1749487  20141025_0848131  20141025_0858384  20141025_0858493  20141025_1438289  20141025_1409208  20141023_1801352  20141026_0813032  20141026_1010139  20141026_0831398  20141026_0831117  20141026_1008442  


paula6655 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

20141023_1321073  

paula6655 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

下了成田機場買上衝去買車票,因為要排很久,所以我買了12:06分的成田特急經押上到淺草,回程是在台灣就上網訂好的京成電鐵skyliner上野回成田機場(要上京成電鐵官網,是給外國人優惠2200日幣,取票只需給報給櫃台兌換碼即可取票,超方便的)。

20141023_1104441  

paula6655 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

第一次體驗廉價航空~~選了(酷航)

2  http://www.flyscoot.com/

paula6655 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()